Kontakt

605-844-424 - rozmiar32@o2.pl - Zapytaj o produkt 9:00 - 20:00

Nowości

Polityka Prywatności

ZASADY OGÓLNE POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Rozmiar32.pl jest Sprzedawca: Luiza Skubik z siedzibą w: 95-200 Pabianice, ul. Łaska 92 lok. 69, tel. 605-844-424, e-mail: rozmiar32@o2.pl

   2. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez Rozmiar32.pl w następujących celach:

   a) Realizacji i wykonania zamówienia;

   b) Dostarczenia klientowi informacji o produktach sklepu internetowego Rozmiar32.pl, łącznie z wysyłaniem informacji handlowych pocztą elektroniczną lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej (np. SMS) na temat ww. produktów;                                                       

   c) Wykonania rozliczenia finansowego;                                                                         

    3. W przypadku, gdy klient podaje dane osobowe osoby trzeciej, ma obowiązek poinformować tę osobę o użyciu jej danych i uzyskać zgodę w tej sprawie.                   

    4. Rozmiar32.pl jako administrator danych osobowych zobowiązuje się zapewnić poufność danych osobowych klienta. Z tego względu została sporządzona Polityka prywatności sposobu ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz możliwość realizacji jego praw do dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia.

   5. Zebrane dane przechowywane są w siedzibie sprzedawcy – administratora danych osobowych, w której nikt inny nie ma do nich dostępu.

   6. Rozmiar32.pl powierza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia wyłącznie osobom   upoważnionym, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki: firmie kurierskiej dla dostarczenia przesyłki, bankowi dla dokonania płatności.              

   7. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Klienta jest umowa zawarta przy zakupie produktu.

   8. Rozmiar32.pl przetwarza dane osobowe, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawę o ochronie danych osobowych.

   9. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek podanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy. 

   10. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawidłowe oraz zobowiązuje się powiadomić o wszelkich zmianach lub poprawkach tych danych. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, jakie podanie błędnych, niedokładnych lub niepełnych informacji w formularzu rejestracyjnym, może spowodować w tym sklepie internetowym lub wobec osoby za nią odpowiedzialnej lub wobec dowolnej osoby trzeciej. 

   11. Sklep w sposób automatyczny nie gromadzi żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

   12. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu i wykorzystywane są do korzystania ze stron internetowych sklepu. Cookies najczęściej zawierają dane takie jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

   13. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp jest operator sklepu internetowego.

   14. Pliki cookies wykorzystywane są do: Optymalizacji oraz dostosowywania zawartości stron internetowych sklepu do preferencji użytkownika. Zgromadzone pliki pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika sklepu i wyświetlić dzięki temu stronę internetową tak by była dostosowana do jego indywidualnych potrzeb. Gromadzenia statystyk pomagających rozpoznać potrzeby Klientów, dzięki którym możliwe jest ulepszanie struktury i zawartości strony.

   15. Jeśli Klient dokonał jakikolwiek zakupów, zostaną zachowane dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

   16. Klient ma prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.

   17. W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności, która będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o zmianie treści Polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu przetwarzania danych osobowych klienta lub o prawach klienta.

   18. W ramach działania sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

   19. W ramach sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu, np. Uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu; Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu; „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu; „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. W zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

   20. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy sklepu mogą dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   21. Operator sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu.

   22. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem sklepu reklamodawców oraz partnerów.

   23. Więcej informacji dotyczących plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

   ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPSTWOM I WYKORZYSTYWANIU DANYCH W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRAWEM

    1. Będziemy używać danych osobowych klienta, aby zapobiegać niezgodnemu z zasadami korzystaniu z naszych usług online, móc sprawdzać takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowań klientów sklepu online.

   2. Rozmiar32.pl przetwarza następujące dane osobowe w celu sprzedażowym (realizacji zamówienia):

     a)  dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail,

     b)  numer zamówienia,

     c)   historię zamówień,

     d)  informacje o dostawach,

     e)  historię płatności,

    3. Dane klienta przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie w celach opisanych powyżej.

    4. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem i oszustwach mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom prawnym oraz organom sprawiedliwości, które mają niezależne prawo lub zobowiązania do przetwarzania danych osobowych.

   5. Dane osobowe są przetwarzane w celu uniemożliwienia korzystania ze sklepu  w niewłaściwy sposób.

   6. Klient ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

   7. Klient posiadający konto w Sklepie po zalogowaniu może:

   a) samodzielnie usunąć konto,

   b) zmienić decyzję o akceptacji newslettera,

   c) pobrać dodaną przez Ciebie Politykę Prywatności i Regulamin w formacie PDF,

   d) pobrać plik ZIP ze wszystkimi informacjami na swój temat.

   Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane, z wyjątkiem sytuacji gdy Klient ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo.

    WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ PRAWNYCH

   1. Będą przetwarzane i zachowane dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

   2. Rozmiar32.pl przetwarza następujące dane osobowe:

   a) dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail,

   b) numer zamówienia,

   c) kwota transakcji,

   d) data transakcji,

   3. Rozmiar32.pl będzie przechowywać dane tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości na terenie RP.

   ROZWÓJ I UDOSKONALENIA

    1. Rozmiar32.pl będzie używać danych, aby oceniać, rozwijać i ulepszać swoje usługi i oferowane produkty oraz systemy dostępne dla wszystkich klientów. Wszystkie dane używane w tych celach będą anonimowe.     

   2. Korzystamy z usług  firm analizujących ruch w sieci, aby analizować ogólne zachowania online naszych klientów, aby ulepszać i dostarczać najbardziej poszukiwanych produktów.

   3. Korzystamy z usług firm prowadzących kampanie reklamowe celem przedstawienia klientom nowej oferty, promocji.

    4. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia w/w usług.

   5. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe uzyskane dzięki plikom cookie:

   a) historię kliknięć,

   b) historię nawigacji i przeglądania,

   6. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe, jeśli nam je udostępnisz:

   a) datę urodzenia

   b) płeć

   c) kraj

   d) ustawienia konta

   7. Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane:

   a) historia zamówień

   b) informacje o dostawie

   c) historia płatności

   8. Dane Klienta będą przechowywane tak długo, jak długo miał aktywne konto w sklepie.

   OBSŁUGA KLIENTA

   1. Rozmiar32.pl będzie używać danych osobowych Klienta do przetwarzania: pytań, reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych. Możemy też kontaktować się jeśli wystąpią jakieś problemy z zamówieniem Klienta.

   2. Będziemy przetwarzać dane osobowe Klienta, które nam przekaże, w tym między innymi:

   a) dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu,

   b) dane i historię płatności,

   c) informację o zamówieniach,

   d) całą korespondencję na dany temat,

   3. W przypadku reklamacji zgłaszanych w sklepie dane będą przechowywane przez 2 lata.

   KONTO KLIENTA

   1. Będziemy używać danych osobowych Klienta do założenia i prowadzenia konta oraz w celu świadczenia usług na stronie.

   2. Zawsze przetwarzamy  adres e-mail oraz hasło, które Klient przekazuje w momencie zakładania konta.

   3. Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:

   a) dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu,

   b) ustawienia konta,

   4. Po dokonaniu zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

   a) historię zakupów,

   b) informacje na temat dostawy,

   c) historię płatności,

   5. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe uzyskane dzięki plikom cookie:

    a) historię kliknięć,

    b) historię nawigacji i przeglądania,

   6. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia w/w usług.

    MARKETING BEZPOŚREDNI

   1. Będziemy używać danych osobowych Klienta do przesyłania ofert marketingowych i zaproszeń:  e-mail,  SMS, telefonicznie i pocztą.

   2. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

   a) dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu,

   b) jakie produkty i oferty zostały przez Klienta kliknięte,

   3. Jeśli masz konto Rozmiar32.pl będziemy też przetwarzać  dane osobowe przekazane w związku z tym kontem:

   a) imię i nazwisko,

   b) adres,

   c) historię zakupów,

   d) sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy,

   4. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia w/w usługi i umożliwiają agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego.

   5. Dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą Klient wyraża na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

   6. Klient może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

   7. Będziemy przechowywać dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym Klient wycofa swoją zgodę.

   ZAKUPY ONLINE

   1. Dane osobowe Klienta używamy do zarządzania zakupami dokonanymi online w Rozmiar32.pl w celu przetwarzania zamówień i zwrotów oraz wysyłania powiadomień o wysyłce produktu lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów, do zarządzania płatnościami oraz do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.

   2. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

   a) dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu,

   b) informacje na temat płatności i historię płatności,

   c) informacje na temat zamówień,

   3. Jeśli masz konto Rozmiar32.pl będziemy też przetwarzać  dane osobowe: historię zakupów.

   4. Dane osobowe Klienta, które są przekazywane firmom zewnętrznym, tylko do świadczenia w/w usług. Otrzymują je firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, banki i firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności.

   5. Rozmiar32.pl musi przetwarzać dane osobowe Klienta, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia. Wiele tych firm ma niezależne prawo do przetwarzania danych osobowych lub jest do tego zobowiązanych.

   6. Będziemy przechowywać dane Klienta tak długo, jak długo będzie aktywnym klientem.

   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoper.pl